Mimoriadny oznam - 25. 11. 2021
                                           
                     Z rozhodnutia vlády SR platí od 25. 11. 2021 núdzový stav 
             a s ním súvisiaci zákaz vychádzania, aby sa obmedzila mobilita ľudí. 


              Z toho dôvodu bola vydaná vyhláška 261 ÚVZ SR, 
                 ktorá obmedzila verejné slávenie bohoslužieb 
               - čiže verejné sväté omše nemôžu byť slávené, 
                     okrem obradov krstu, pohrebu, sobáša.

V nedeľu bude otvorený kostol k súkromnej modlitbe a na požiadanie individuálnej pastoračnej služby pri vystavenej Sviatosti Oltárnej (duchovný rozhovor, svätá spoveď + sväté prijímanie). V Podvysokej od 8. 00. - 11. 00. a v Olešnej - Potôčkoch od 9. 00. - 10. 00. Môžete si priniesť adventné vence, ktoré sa v závere požehnajú. Pri vstupe do kostola treba dodržať všetky hygienické opatrenia a zákonné nariadenia súvisiace s chorobou COVID - 19.
                                            FARSKÉ OZNAMY 
                                      slávnosť KRISTA KRÁĽA                                                     34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 21. 11. 2021                                                  
Liturgický kalendár:      

       Pondelok    - sv. Cecílie, panny a mučenice                                                                                    Streda         - sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov                                       Nedeľa        - Prvá adventná nedeľa

Dnes na slávnosť Krista Kráľa sa pred vyloženou sviatosťou Oltárnou koná obnova ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu. Vo výveske je ponuka diecéznej Charity symbolické platidlo Hlinený dukát. V obchodoch Tesco sa koná od 25. do 27. novembra potravinová zbierka.

Sväté omše:        

                 Podvysoká /farský kostol Sedembolestnej Panny Márie/                                                                     Pondelok                18. 00.                                                                                                               Streda                      7. 00                                                                                                                 Štvrtok                   18. 00.                                                                                                                 Piatok                    18. 00.                                                                                                                 Sobota                    7. 00.                                                                                                                 Nedeľa                    7. 00.        10. 30.             

                  Olešná - Potôčky /filiálny kostol sv. Júdu Tadeáša/                                                                              Utorok                    16. 00.                                                                                                                Nedeľa                    9. 00.         

Advent

Prvou adventnou nedeľou začíname nový liturgický rok, rok C. Pri všetkých omšiach sa budú požehnávať adventné vence. Treba si ich priniesť na požehnanie a položiť pod obetný stôl.

Poďakovanie za zbierku

Otec biskup Tomáš Galis vám chce úprimne poďakovať za zbierku na obnovu Katedrály v Žiline. Darované prostriedky dosiahli výšku 89 144 eur. Nech vám dobrotivý Boh odplatí vašu štedrosť svojou strostlivosťou.

Covid automat

Podľa sprísneného COVID - automatu sa môžu od zajtra - pondelka 22. novembra 2021 zúčastňovať bohoslužieb IBA očkovaní a prekonaní (OP), deti mladšie ako 2 roky a deti od 2-12 rokov s testom (48h Ag, 72h PCR/LAMP). Povinný je zoznam účastníkov za prísnych epidemických opatrení max. 50 osôb v čiernej farbe (CA okres).

Pri OTP max. 1 osoba na 15 m2.

Pri ZÁKLAD max. 1 osoba na 25 m2.

Na ostatných veriacich sa vzťahuje dišpenz od účasti.

https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=covid_automat)


.