FARSKÉ OZNAMY                                      Štrnásta nedeľa v cezročnom období - 3. 7. 2022                                                  

Liturgický kalendár:                                                                                       Utorok - slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov            Nedeľa - Pätnásta nedeľa v cezročnom období

Dnes je prvonedeľná zbierka. Pán Boh zaplať za obetované milodary. 

Sväté omše:

           Podvysoká /farský kostol Sedembolestnej Panny Márie/                                                  Pondelok           18. 00.                                                                                   Utorok                 7. 00.         10. 30.                                                                 Streda                  7. 00.          9. 00. pohrebná /M. Palicová/                         Štvrtok               18. 00.                                                                                   Piatok                18. 00.                                                                                     Sobota                7. 00.                                                                                     Nedeľa                7. 00.          10. 30.

             Olešná - Potôčky /filiálny kostol sv. Júdu Tadeáša/                                                  Utorok                 9. 00.                                                                                   Nedeľa                9. 00.        

Štvrtková adorácia

Vo Štvrtok bude pred večernou svätou omšou v Podvysokej, od 17. 00., vystavená Eucharistia k poklone. V tomto letnom čase sa všetci môžeme stíšiť, postáť pri Pánovi a nájsť odpočinok pre svoje duše.

Medžugorie

Na púť do Medžugoria je prihlásených 43 ľudí. Do konca júla je potrebné zaplatiť 230 eur. Sú ešte 3 voľné miesta.


.