FARSKÉ OZNAMY                                            27. nedeľa v cezročnom období - 1. 10. 2022                                                  

Liturgický kalendár:                                                                                Utorok      - sv. Františka Assiského                                                     Streda       - sv. Faustíny Kowalskej, panny                                                     Štvrtok      - sv. Bruna, kňaza                                                                         Piatok       - Ružencovej Panny Márie, prvý piatok v mesiaci                         Nedeľa    - Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Dnes je prvonedeľná zbierka pre potreby Farnosti. Pán Boh zaplať za obetované milodary.

Sväté omše:

           Podvysoká /farský kostol Sedembolestnej Panny Márie/                                     Pondelok              18. 00.                                                                                  Streda                     7. 00.                                                                                  Štvrtok                   18. 00.                                                                                 Piatok                    18. 00.                                                                                  Sobota                    7. 00.                                                                                  Nedeľa                    7. 00.             10. 30.                                                 Olešná - Potôčky /filiálny kostol sv. Júdu Tadeáša/                                              Utorok                   16. 00.                                                                                Piatok                    16. 00.                                                                                Nedeľa                   9. 00.           

Spoveď chorých

        Utorok               Olešná Potôčky                 od 14. 00.                                               Štvrtok               Podvysoká + Olešná          od 14. 00.

Mesiac október - mesiac ruženca

V mesiaci október odporúčam modlitbu posvätného ruženca. Plnomocné odpustky sa dajú získať pri jeho spoločnej modlitbe piatich desiatkov v nábožnom rozjímaní o jeho tajomstvách. Modlieva sa v kostole pred svätou omšou, môžete sa modliť aj doma. Keď nie je omša v kostole, tak v Utorok v Podvysokej je o 17. 00. a v Olešnej Potôčkoch o 16. 00.

Birmovanci

Birmovanci budú mať ďalšie spoločné stretnutie 5. 11., v sobotu v Podvysokej. Všetci prídu skôr, presne 17. 30., budú sa modliť svätý ruženec, počas ktorého každý pôjde na svätú spoveď. Potom o 18. 00. bude svätá omša a po nej stretnutie. Zapísaných je 46 birmovancov

Púť do Košíc

Mnohí prejavili záujem ísť do Košíc. Termín by bol 15. október. Odchod by bol dosť zavčasu, okolo 4 hodiny rána. Podľa počtu nahlásených by sme išli autobusom, prípadne vlakom, cena okolo 50 eur. Nahláste sa do budúcej nedele.

Tretiaci na prvé sväté prijímanie

Tretiaci nech pravidelne chodievajú na nedeľné sväté omše spolu so svojimi rodičmi. Dostali zápisník Malý misionár, kde si budú zbierať nálepky za každú absolvovanú sv. omšu, ktorej sa zúčastnili. Počet tretiakov v Podvysokej 20 a v Olešnej 8.


.