FARSKÉ OZNAMY                                   Devätnásta nedeľa v cezročnom období - 7. 8. 2022                                                  

Liturgický kalendár:                                                                             Pondelok  - sv. Dominika, kňaza                                                                     Utorok      - sv. Terézie Benedikty od Kríža, patrónky Európy, sviatok         Streda      - sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok                                 Štvrtok     - sv. Kláry, panny                                                                   Nedeľa     - Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

Dnes je prvonedeľná zbierka pre potreby Farnosti. Pán Boh zaplať za obetované milodary, pán Boh odmeň a požehnaj ženám, za službu upratovania kostolov, za zdobenie kvetmi. 

Sväté omše:

           Podvysoká /farský kostol Sedembolestnej Panny Márie/                                     Pondelok           18. 00.                                                                                    Streda                  7. 00.                                                                                    Štvrtok                18. 00.                                                                                    Piatok                  18. 00.                                                                                    Sobota                  7. 00.                                                                                    Nedeľa                  7. 00.          10. 30.

             Olešná - Potôčky /filiálny kostol sv. Júdu Tadeáša/                                             Utorok                 16. 00.                                                                                   Nedeľa                  9. 00.        

Spoveď chorých

                      Utorok        Olešná - Potôčky               od 14. 00.                                          Štvrtok        Podvysoká + Olešná         od 14. 00.

Štvrtková adorácia

Pre svätou omšou vo Štvrtok bude hodinová adorácia pre vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

Letný tábor

Mladí z Farnosti Podvysoká a Turzovka pozývajú deti na tohtoročný kresťanský tábor, ktorý sa uskutoční v Pruskom, bude od 21. - 24. augusta. Bližšie informácie nájdu záujemcovia na prihláškach.

Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú vo farnosti Klokočov prijať: Stanislav Steiniger, pochádzajúci z farnosti Podvysoká a Beáta Zajacová, pochádzajúca z farnosti Klokočov. Kto by vedel o prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi vo farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do Vašich modlitieb.

Medžugorie

Pútnici do Medžugoria, kto si ešte nenahlásili osobné údaje, nech tak učinia v tomto týždni, potrebujeme to kvôli poisteniu. Zároveň si môžete prevziať aj informačný leták k púti.


.