FARSKÉ OZNAMY  
                 Druhá nedeľa po Narodení Pána - 3. 1. 2021


Liturgický kalendár:                                                                                                                     Streda        - slávnosť Zjavenie Pána, prikázaný sviatok                                                   Nedeľa      - sviatok Krst Krista Pána - končí sa Vianočné obdobie

Sväté omše:

      Podvysoká /farský kostol Sedembolestnej Panny Márie/

      Olešná - Potôčky /filiálny kostol sv. Júdu Tadeáša/

Zatvorené kostoly 

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 1. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

Koledovanie Dobrej Noviny

Aj tento rok sa naša Farnosť zapojila do 26. ročníka Dobrej noviny. I pre samotných koledníkov bol tento rok nevšedný, ale o to krajší, pretože vďaka pripravenému videu ukázali svoje skryté talenty viacerým ľuďom. Ich námaha a talent sa im veľmi páčila. Farníci spolu obetovali na koledu 1223 eur. Pokladnička č. 1 v Podvysokej 806,90 eur a pokladnička č. 2 v Olešnej - Potôčkoch 416,40 eur. Pán Boh zaplať.

Zjavenie Pána

Na slávnosť Zjavenie Pána sa požehnáva Trojkráľova voda. Môžete si ju nabrať v predsieni kostola v Podvysokej a požehnať si ňou svoje príbytky, aj bez kňaza. V kostole nájdete kriedu, tymián, trojkráľovu vodu a vytlačený obrad požehnania.

Srdečná vďaka za vaše milodary na kostol. Nech Pán odmení Vašu obetavosť, štedrosť a službu pre Farnosť. Vzhľadom na vážnosť epidemiologickej situácie Vás prosíme, aby ste rešpektovali opatrenia, chránili si svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. Nezabúdajme, že vo svojich každodenných potrebách je dôležité, aby sme sa obracali na Pána Boha. Nie nadarmo sa hovorí: lekár lieči, Pán Boh uzdravuje. ON nech je pre nás v týchto ťažkých časoch zdrojom záchrany a uzdravenia. 

Slovensku požehnajú relikviou Kristovej Krvi po druhý krát 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210109007


.