FARSKÉ OZNAMY                                                 Piata Veľkonočná nedeľa - 15. 5. 2022                                                  

Liturgický kalendár:                                                                                           Pondelok       - sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka                         Nedeľa          - Šiesta Veľkonočná nedeľa 

Dnes je zbierka na Kňazský seminár. Pán Boh zaplať za obetované milodary.

Sväté omše:

           Podvysoká /farský kostol Sedembolestnej Panny Márie/                                                  Pondelok           18. 00.                                                                                   Streda                  7. 00.                                                                                    Štvrtok               18. 00.                                                                                   Piatok                18. 00.                                                                                     Sobota                7. 00.                                                                                     Nedeľa                7. 00.         10. 30.

             Olešná - Potôčky /filiálny kostol sv. Júdu Tadeáša/                                                  Utorok               16. 00.                                                                                     Nedeľa               9. 00.

Štvrtková adorácia

Pán nech vyslyší prosby, chvály a vďaky štvrtkovej adorácie a požehná našu Farnosť.

Prvoprijímajúce deti ZŠ Podvysoká

V Pondelok na svätej omši o 18. 00. v Podvysokej je nácvik tretiakov na slávnosť prvého svätého prijímania. Dúfam, že už prídu všetci, nie ako minulý týždeň, kde chýbali traja.

Púť na Staré Hory

Vďaka za svedectvo viery, ktoré sme my samy vydali pánu Bohu, keď sa z našej Farnosti 47 ľudí rozhodlo putovať na Staré Hory. Modlili sme sa aj tam za Vás.

Púť do Medzugoria

Záujemcovia na púť do Medzugoria na prelome mesiaca august a september 28. 8. - 3. 9. sa môžu  prihlasovať v sakristii kostolov. Cena 230 eur. Prihlasovanie do konca mája. Odchod v nedeľu po obede, návrat v sobotu dopoludnia. 1 deň pri mori, 4 noci, 4 polpenzie v Medzugorii.


.