FARSKÉ OZNAMY                                                   DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ                                                         17. 10. 2021                            
Liturgický kalendár:      

        Pondelok  - sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok                                                                                  Piatok       - sv. Jána Pavla II., pápeža                                                                                              Nedeľa     - Tridsiata nedeľa v cezročnom období - Misijná nedeľa

Na misijnú nedeľu je zbierka na misie.

Sväté omše:        

                 Podvysoká /farský kostol Sedembolestnej Panny Márie/                                                                      Pondelok               18. 00.                                                                                                                Streda                      7. 00       Utorok ruženec 17. 00.                                                                     Štvrtok                   18. 00.                                                                                                                 Piatok                    18. 00.                                                                                                                 Sobota                    7. 00.                                                                                                                 Nedeľa                   7. 00.        10. 30.             

        V týždni bude v Olešnej  pohreb + Anna Maslíková, r. Bazgerová.                                                  

                 Olešná - Potôčky /filiálny kostol sv. Júdu Tadeáša/                                                                                Utorok                    16. 00.      ruženec o 16. 00.                                                                              Nedeľa                    9. 00.         

Konferencia biskupov Slovenska

Nás pozýva zapojiť sa do synody s témou: "Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia". Tá spočíva v spoločnom kráčaní, vo vzájomnom počúvaní sa a v načúvaní Ducha Svätého pri ohlasovaní evanjelia. Chceme hľadať odpoveď na otázku ako sa spoločné kráčanie pri ohlasovaní evanjelia dnes uskutočňuje v našej Cirkvi a aké kroky nás Duch Svätý pozýva urobiť, aby sme v tomto kráčaní rástli.

Prvé informácie môžete nájsť na stránke www.synoda.sk. Prosíme, aby ste sa s ňou oboznámili: na jej základe už čoskoro spustíme synodálne iniciatívy. Ďakujeme za Váš záujem i modlitby za synodálnu cestu.

Október - mesiac ruženca

Modlite sa v mesiaci október mesiac ruženca, či už spoločne v kostole alebo jednotlivo. Môžeme získavať plnomocné odpustky.

Deti na prvé sväté prijímanie

Deti nech sa pravidelne zúčastňujú na nedeľných sv. omšiach o 9. 00. a 10. 30. a učia sa spievať piesne.


.