FARSKÉ OZNAMY  
                             Siedma veľkonočná nedeľa - 16. 5. 2021                                                         

Liturgický kalendár:      

                Nedeľa   - Zoslanie Ducha Svätého - Turíce

Dnes je 55. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Bude zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať za obetované milodary.

Sväté omše:        

                 Podvysoká /farský kostol Sedembolestnej Panny Márie/                                                                          Pondelok            18. 00.                                                                                                                    Utorok                 14. 00.          pohrebná /+ Anna Hrancová/                                                        Streda                   7. 00.                                                                                                                    Štvrtok                 18. 00.                                                                                                                  Piatok                  18. 00.                                                                                                                  Sobota                  7. 00.             16. 00. /birmovanci/                                                                      Nedeľa                  7. 00.            10. 30.                                                              

                  Olešná - Potôčky /filiálny kostol sv. Júdu Tadeáša/                                                                                Utorok                 16. 00.                                                                                                                  Nedeľa                 9. 00.

Mesiac máj

Pred svätými omšami v mesiaci máj po modlitbe ruženca sa modlíme litánie k Panne Márii - Loretánske. Keď nie je svätá omša v kostole, v Utorok Podvysoká 17. 00., Olešná - Potôčky o 16. 00.

Tretiaci

Tretiaci pripravujúci sa na slávnosť prvého svätého prijímania nech spolu s rodičmi chodia v nedeľu na sväté omše, v Olešnej o 9. 00., v Podvysokej 10. 30. Slávnosť prvého svätého prijímania v Olešnej - Potôčkoch bude 12. júna o 10. 30 a v Podvysokej bude 19. júna o 10. 30.

Birmovanci

Stretnutie birmovancov bude v sobotu 22. mája o 16. 00. v Podvysokej. Birmovanci písali test. Kto ho nenapísal ani na ½ výsledok, bude ho písať znovu. Na stretnutie, na svätú omšu v sobotu si nezabudnite modlitebné knižky.

Púť do Butkova

Pozvanie do Butkova 22. mája. Program je vo výveske.


.