Zoznam birmovancov školský rok 2020/ 2021: 

 • Abaházi Jakub
 • Belko Pavol
 • Benková Dominika
 • Blažek Šimon
 • Bocko Adam
 • Bukovanová Erika
 • Cudrák Jakub
 • Čagalová Vanesa
 • Čenták Peter
 • Červenec Šimon
 • Čestický Filip
 • Číková Petra
 • Dedíková Dagmar
 • Devečková Ema
 • Doležal Kristián
 • Fialová Patrícia
 • Fojtík Tomáš
 • Friščáková Bibiána
 • Gáborová Karin
 • Gembiczki Alex
 • Griecs Alexander
 • Halajová Monika
 • Hnidková Radovana
 • Hulíková Sofia
 • Chabroňová Valéria
 • Chovaniak Filip
 • Janáčik Miroslav
 • Janíček Marcel
 • Kajánek Lukáš
 • Kamenišťák Šimon
 • Kolesárová Tamara
 • Kotula Ján
 • Kozubová Lucia
 • Kozubová Lucia
 • Kozubová Martina
 • Kramarčík Miroslav
 • Krišťák Jakub
 • Krištofíková Karin
 • Kubišta Gabriel
 • Kubová Katarína
 • Marjaková Nikola
 • Marťák Filip
 • Mináriková Laura
 • Nekoranec Ján
 • Nemcová Aneta
 • Perďoch Matej
 • Perďoch Patrik
 • Plechová Bibiana
 • Sakson Marcel
 • Stolárik Patrik
 • Stopka Lukáš
 • Streďanský Dávid
 • Streďanský Patrik
 • Svitek Timotej
 • Šamajová Lucia
 • Šidlík Vladimír
 • Škripek Juraj
 • Šurík Peter
 • Šutý Patrik
 • Švík Filip
 • Vavríková Michaela
 • Vlček Dávid
 • Záhumenský Martin
 • Zajac Martin
 • Zimková Dominika

Test obsahoval 22 úloh, pričom každá úloha bola hodnotená 5 bodmi. Počet získaných bodov : Plný počet x 110 bodov = 100%. Plný počet bodov z testu bol 110 bodov. Kto prvý test napísal na 80 % a viac %, nepísal už druhýkrát.